Europska oznaka kvalitete za projekt I Have The Dough To Share


15.6.2023.

Naša je škola nagrađena Europskom oznakom kvalitete za rad u eTwinning projektu

"I Have The Dough To Share".  To znači da je naš rad, rad naših učenika i suradnja s našim partnerima zadovoljio kriterije Quality Label Frameworka i dobio visoku ocjenu.

Također, naš će projekt biti predstavljen u posebnom dijelu na Europskoj školskoj obrazovnoj platformi (European School Education Platform).

15.6.2023.

Dnevne obavijesti


Križanićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

01/46-11-834