Kako učiti

 1. ČVRSTO ODLUČITI UČITI

 

a) motivirati se za učenje

 • treba razlikovati „ne mogu“ i „neću“
 • treba si postaviti cilj – što želim ostvariti?
 • treba postaviti očekivanja – koliko mogu ostvariti?
 • treba biti određen – kako ću to ostvariti?
 • treba biti realan – postaviti zahtjeve koje mogu ispuniti, uzimajući u obzir svoje mogućnosti i sposobnosti
 • posljedica naše svjesne odluke da ćemo se početi mijenjati danas jest osjećaj zadovoljstva
 • treba početi odmah s učenjem, a ne odugovlačiti
 • svaki uspjeh je dodatna motivacija za daljnji rad
 • pokušaj se zainteresirati za sadržaje koje učiš, ocjena nije dovoljna motivacija za rad
 • imaš pravo pogriješiti – i na greškama se uči

 

b) navika mjesta

 • dobro je imati stalno mjesto za rad
 • treba ukloniti sve iz okoline što ometa učenje
 • prije učenja treba pripremiti radno mjesto
 • radno mjesto treba biti dobro osvijetljeno
 • u sobi treba biti primjerena temperatura (ugodno, ni vruće ni hladno)
 • uči se na stolici – krevet je izvrsno mjesto za odmor i opuštanje, ali ne i za učenje

 

c) navika vremena

 • planiraj tjedno učenje prema rasporedu predmeta u školi, ali i drugim izvanškolskim aktivnostima i obavezama
 • planiraj dnevno učenje, treba učiti svaki dan kako se ne bi suočili s gomilom informacija koje ne možemo savladati
 • treba osigurati dovoljno vremena za učenje
  • nastava
  • odmor poslije jela
  • pregledavanje bilježaka s nastave i njihova dopuna
  • izrada domaćih zadaća koje si dobio tog dana
  • učenje predmeta koje si danas imao u školi
  • ponavljanje naučenog gradiva iz predmeta što ih imaš sutra
 • odmori poslije određenih cjelina
 • uči prvo lakše, potom teže, pa opet lakše predmete
 • dobro je početi s učenjem u isto vrijeme u danu i ne odlagati početak učenja
 • i kad nismo raspoloženi treba se držati plana

 

d) navika učenja na nastavi

 • bilježi na nastavi
 • odmah nakon nastave kod kuće dopuni bilješke koristeći se udžbenikom ili drugim sredstvom
 • pažljivo slušaj dok nastavnik ispituje

 

 

 1. UČI AKTIVNO

 

a) dobro odredi svrhu i razinu do koje treba naučiti gradivo – što se od nas očekuje

 • prepoznavati – vježbaj njezino prepoznavanje u različitim smislenim cjelinama
 • reproducirati – ponavljaj u izvornom obliku
 • prepričati – pri prepričavanju moraš očuvati smisao sadržaja
 • rješavanje problema – vježbaj rješavati različite tipove zadataka
 • primijeniti – primjena znanja u svakodnevnom životu

 

b) uobičajene aktivnosti učenja:

 • slušanje
 • čitanje
 • podcrtavanje važnih dijelova sadržaja
 • bilježenje sažetaka pročitanog sadržaja, važno je učiti s olovkom u ruci
 • prilikom učenja novih i važnijih dijelova gradiva dobro je koristiti mnemotehnike, mentalne mape, brzo čitanje, izrada vlastitih skica i sl.
 • samostalno prepričavanje i samoispitivanje obrađenog gradiva, poučavanje drugih
 • raspravljanje i suprotstavljanje mišljenja o problemima u gradivu
 • samostalno rješavanje problemskih zadataka

 

 1. UČI DOBRIM REDOSLIJEDOM

 

 • planiraj vrijeme učenja
 • uredi radno mjesto za učenje
 • dobro odredi svrhu i razinu do koje treba naučiti gradivo
 • pregledaj cijeli sadržaj, orijentiraj se u gradivu koje moraš naučiti
 • samostalno postavi pitanja
 • čitaj tekst tražeći glavnu misao
 • u tekstu treba obraćati pozornost na tablice, grafikone, slike, crteže…
 • razmišljaj o pročitanom, učiti treba s razumijevanjem
 • ako ne razumiješ, pitaj
 • sažmi i glasno ponovi sažetak poglavlja što si ga obradio
 • pregledno poveži obrađeno gradivo i prepričaj ga
 • pronađi bitne dijelove sadržaja
  • objasni značenje svih ključnih pojmova u tekstu i njihove odnose
  • povezuj nove pojmove s već naučenim, iz istog ali i drugih predmeta
  • povezuj sadržajne jedinice u složene smislene cjeline, grupiraj informacije

 

 1. SPRIJEČI ZABORAVLJANJE

 

 • gradivo koje se želi zapamtiti na duži rok treba „prenaučiti“
 • koristi mnemotehničke postupke, mentalne mape i vlastite skice
 • odmori se nekoliko minuta između cjelina
 • napravi duži odmor između učenja gradiva iz različitih premeta
 • češće kratko ponavljaj gradivo koje treba doslovno reproducirati
 • zaboravljanje je najveće neposredno poslije učenja, stoga treba ponavljati češće u kraćem vremenskom periodu (dobre bilješke tu su od velike pomoći)

 

 1. TREBA SE PRIMJERENO NAGRAĐIVATI ZA UČENJE - do trenutka kada će učenje za tebe postati nagrada sama po sebi

Nagrađivanje bez stvaranja loših navika - npr. zdrave grickalice, prirodni sok, razgibavanje, kratka šetnja po stanu i sl. umjesto čokolade i kolača u većim količinama, bježanje na Internet, gledanje TV i sl.)