Kako učiti - sažetak

Osim o sposobnostima, osobinama ličnosti i motivaciji pojedinca, učenje ovisi i o načinu učenja – postoje pravila kako organizirati učenje tako da u što kraćem vremenu i uz što manje muke naučite što više.

Kada stvorite naviku učenja, možete se usmjeriti na poboljšanje načina učenja tako da analizirate svoje učenje, ustanovite glavne nedostatke i pokušate ih promijeniti.

 1. U ŠKOLI ŠTO VIŠE TOGA NAUČITI.
 2. TREBA DONIJETI ODLUKU DA ĆEMO UČITI.
 3. TREBA IZRADITI PLAN UČENJA.
 4. UČENJE TREBA RASPOREDITI U UKUPNO RASPOLOŽIVOM VREMENU.
 5. I KAD NISMO RASPOLOŽENI ZA UČENJE TREBA SE DRŽATI PLANA.
 6. TREBA UČITI SVAKI DAN.
 7. TREBA ODREDITI CILJ UČENJA – što se od nas očekuje (prepoznavanje informacija, doslovno ponavljanje, smisleno ponavljanje, rješavanje problema, primjena znanja u svakodnevnom životu)
 8. DOBRO JE IMATI STALNO MJESTO ZA RAD.
 9. TREBA UKLONITI SVE IZ OKOLINE ŠTO OMETA UČENJE.
 10. PRIJE UČENJA TREBA PRIPREMITI RADNO MJESTO I SVA POTREBNA POMAGALA.
 11. OSIGURATI SI DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE.
 12. TREBA IZBJEGAVATI GOMILANJE INFORMACIJA.
 13. NA POČETKU UČENJA TREBA SE ORIJENTIRATI U GRADIVU.
 14. U TEKSTU TREBA OBRAĆATI POZORNOST NA TABLICE, GRAFIKONE, SLIKE…
 15. VAŽNO JE UČITI S OLOVKOM U RUCI.
 16. PRILIKOM UČENJA NOVIH I VAŽNIJIH DIJELOVA GRADIVA DOBRO JE KORISTITI MNEMOTEHNIKE, MENTALNE MAPE, BRZO ČITANJE, PODCRTAVANJE TEKSTA, PISANJE BILJEŽAKA, IZRADA VLASTITIH SKICA.
 17. UČITI TREBA S RAZUMIJEVANJEM, A SLIČNO GRADIVO TREBA GRUPIRATI.
 18. AKO NE RAZUMIJEŠ, PITAJ.
 19. NOVO GRADIVO TREBA USPOREDITI SA VEĆ NAUČENIM  (iz istog ali i drugih predmeta).
 20. TREBA POKUŠATI RAZVIJATI SPOSOBNOST ODVAJANJA BITNIH OD NEBITNIH INFORMACIJA.
 21. U POČETKU VAŽNO JE VIŠE PUTA PONOVITI GRADIVO (bilješke tu imaju velik značaj).
 22. PRAVILO AKTIVNOG UČENJA.
 23. UČESTALO SE TREBA SAMOISPITIVATI.
 24. GRADIVO KOJE SE ŽELI ZAPAMTITI NA DUŽI ROK TREBA „PRENAUČITI“.
 25. TREBA SE PRIMJERENO NAGRAĐIVATI ZA UČENJE.