Kalendar za školsku godinu

II. gimnazija već preko 100 godina stvara kvalitetne, mlade i obrazovane ljude.


Kalendar za školsku godinu 2019./2020.

Nastavna godina počinje 9. rujna 2019., a završava 19. lipnja 2019. godine.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 20. prosinca 2019. godine.
Drugo polugodište traje od 7. siječnja 2020. do 19. lipnja 2020., a za učenike završnih razreda srednje škole do 28. svibnja 2020. godine.

Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2019. godine, a završava 4. siječnja 2019. godine.
Proljetni odmor učenika počinje u petak 10. travnja 2020. godine, a nastava počinje u utorak 14. travnja 2020. godine.