Fakultativna informatika


Programiranje u Pythonu

Ove godine na fakultativnoj nastavi bavimo se programiranjem u programskom jeziku Python. Postoje početna i napredna grupa. Svi zainteresirani učenici su dobrodošli.


HONI - HRVATSKO OTVORENO NATJECANJE U INFORMATICI

Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici odnosno Croatian Open Competition in Informatics natjecanje je u programiranju putem interneta na koje se mogu prijaviti svi zainteresirani učenici iz Hrvatske i cijelog svijeta.I ove godine naši učenici sudjeluju u natjecanju koje se odvija subotom, a raspored kola je:

  • 1.KOLO - 17.10.2020.
  • 2.KOLO - 14.11.2020.
  • 3.KOLO - 12.12.2020.
  • 4.KOLO - 16.01.2021.
  • 5.KOLO - 13.02.2021.
  • 6.KOLO - 13.03.2021.

GIMP
1.Instalacija GIMP-a
2.Alati za crtanje
3.Promjena razlučivosti, veličine, osvjetljenja, slojevi, izrezivanje...
4.Crtanje geometrijskih i nepravilnih oblika
5.Popravljanje kvalitete slike (slika1 i slika2)
6.Promjena boje očiju (slika1 i slika2)
7.Brad Pitt sa šeširom
8.Animacija
9.Fotomontaža
10.macaHelloPurr.apk

Hot Potatoes

Zadatak:

Odaberi jednu temu, pronađi odgovarajuće slike i napraviti pomoću Hotpotatoesa jednu spajalicu sa slikama i njihovim nazivima, (npr. 10 glavnih gradova i njihove slike).

Napraviti spajalicu sa slikama s obje strane - npr. glavni gradovi i države

Napraviti:

Mala slikopriča o voću 1 - JCloze
Mala slikopriča o voću 2 - JCloze
Kviz - JQuiz
Spoji parove 1 - JMatch
Spoji parove 2 - JMatch
Spoji parove 3 - JMatch
Mix - JMix


JCloze_DNS.htm
JMatch_gradja_racunala_standardno.htm
JMatch_gradja_racunala_povuci_pusti.htm
JMix_koraci_programiranja_standardno.htm
JMix_koraci_programiranja_povuci_pusti.htm
krizaljka.htm - JCross
skolsko_2007_08.htm - JQuiz
index.htm - The masher povezuje sve u jednu cjelinu
Tekst pitanja za kviz
Izrada web stranica.pptx

UVOD XHTML_HTML.PPTX
UVOD XHTML_HTML1.PPTX
UVOD XHTML2.PPTX
UVOD U CSS.PPTX
Kriptografija.pptx
Uputa: ukoliko se datoteke nakon skidanja na računalo prikazuju kao da su zip, treba ih preimenovati u pptx ili prvo otvoriti PowerPoint te potražiti datoteku s krivim (zip) nastavkom i otvoriti je. Moguće je i prilikom spremanja datoteka na svoje računalo odmah odabrati nastavak pptx.