Prijava nepravilnosti


Sukladno članku 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 17/19.), članku 53. Statuta te člancima 9. i 10. Pravilnika o postupku prijavljivanja nepravilnosti u II.gimnaziji, za zaprimanje prijava nepravilnosti u unutarnjem poslovanju, Odlukom ravnatelja u školi su imenovane: 1. Povjerljiva osoba za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti (Mandica Božanović, tajnica škole) te 2. Zamjenica povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti (Magda Rešković, administratorica). 

 


Prijava nepravilnosti na e-mail:

prijava.nepravilnosti.druga.zg.hr@gmail.com