Prijava nepravilnosti


Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, u II. gimnaziji kao poslodavcu koji je dužan uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, za zaprimanje prijava nepravilnosti u unutarnjem poslovanju Odlukom ravnatelja imenovane su: 1.) Povjerljiva osoba za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti - Mandica Božanović, tajnica škole; i 2.) Zamjenica povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti - Magda Rešković, administratorica.