Razrednici u školskoj godini 2020./2021.


 

Razred Razrednik
1.A Katarina Šušak
1.B Marjeta Mandić
1.C Snježana Vuković
1.D Danijela Filipović Bojanić
1.E Eva Velički
1.F Marina Vitković

 

Razred Razrednik
2.A Vesna Kazele
2.B Janja Aničić Dukić
2.C Nenad Šunić
2.D Leo Juko
2.E Bojana Davida Sirovina
2.F Ivan Pavlović

 

Razred Razrednik
3.A Maja Horvat
3.B Mirna Radojičić
3.C Ivan Santica
3.D Mara Stričević
3.E Zoran Glavočić
3.F Katarina Medić

 

Razred Razrednik
4.A Danijela Zeko
4.B Ivana Blagović
4.C Zrinka Vancaš
4.D Ivana Duvnjak
4.E Ana Širinić
4.F Ivana Peršić