CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE

skup je različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju otkrivanje vlastitih interesa, kompetencija i mogućnosti u različito doba života kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju te upravljali vlastitom profesionalnom karijerom.

(Rezolucije Vijeća EU-a 2004. i 2008.)

EQF i HKO - razine europskog i hrvatskog kvalifikacijskog okvira

 

VRSTE USTANOVA

 

VRSTE STUDIJSKIH PROGRAMA

Izvor:   

 

 

Razmislite u kojoj se fazi trenutno vi nalazite:

1. u obrazovnom sustavu

2. u profesionalnom razvoju

 

                                                            I ŠTO DALJE?

 

 

Odgovor na to pitanje traži informacije. Mnoge informacije već znate i mnogi od vas već su donijeli neke odluke. Svejedno, bilo bi dobro da se informirate i još jednom preispitate jer odabir zanimanja će u velikoj mjeri odrediti vaš život.

 

 

 

POZNAVANJE SEBE znači poznavati svoje:

 • Sposobnosti i vještine

1. Intelektualne (npr. sposobnost apstraktnog mišljenja)

2. Psihomotoričke (npr. spretnost ruku)

3. Senzorne (npr. oštrina vida)

 • Interese
 • Osobine ličnosti
 • Vrijednosti
 • Motivaciju
 • Socio-ekonomski status

Sposobnosti su temeljne individualne osobine koje određuju razinu uspješnosti u nekoj aktivnosti.

Profesionalni interesi skup su svih sviđanja, nesviđanja i ravnodušnosti prema različitim zanimanjima i aktivnostima povezanim s izborom karijere ( Lent, Brown i Hackett, 1996.).

Svi elementi poznavanja sebe međusobno često nisu sukladni što stvara konflikte kod pojedinca i otežava donošenje odluka.

POZNAVANJE SVIJETA RADA znači poznavati:

 • Sadržaj posla (opis)
 • Radne uvjete
 • Psihofizičke zahtjeve posla (što se od pojedinca očekuje, poželjne osobine), odnosno kontraindikacije za obavljanje posla
 • Potrebnu razinu obrazovanja (formalno, neformalno, cjeloživotno…)
 • Mogućnosti zaposlenja i vjerojatnost prihoda

Test informiranosti o zanimanjima mjera je profesionalne zrelosti pojedinca.

Glavni su čimbenici koji ometaju donošenje odluke o karijeri:

- široka paleta mogućnosti

- nesigurna predviđanja budućnosti i kretanja na tržištu rada

- nema garancije uspjeha, nema samo jedan ispravan put

- mnoštvo informacija o zanimanjima i svijetu rada

- kompleksnost kombiniranja informacija o sebi s informacijama o zanimanjima

KRENITE NA VRIJEME ISTRAŽIVATI …u nastavku možete pronaći korisne i pouzdane poveznice koje vam mogu pomoći da bolje upoznate sebe i svijet rada (ovdje).