Profesori


Profesor Predmet
Ivana Duvnjak
Danijela Filipović Bojanić
Leo Juko
Petra Tafra (zamjena za Katarinu Mikec)
Ivan Pavlović
Ana Širinić
Zrinka Vancaš
Hrvatski jezik
Snježana Buić
Željka Đaković
Renata Jurić
Ksenija Šebić
Eva Velički
Mia Vrbanac Užarević
Engleski jezik
Danijela Stanušić
Mia Vrbanac Užarević
Marija Klepo (zamjena za Danijelu Zeko)
Njemački jezik
Ksenija Šebić Francuski jezik
Danijela Filipović Bojanić
Snježana Buić
Talijanski jezik
Ivana Duvnjak
Zrinka Vancaš
Španjolski jezik
Miljana Hadžić
Eva Velički
Ruski jezik
Vesna Kezele
Hrvojka Vlahović Zokić
Latinski jezik
Jadranka Rudeš Glazbena umjetnost
Miljana Hadžić
Vesna Kezele
Likovna umjetnost
Katarina Šušak
Ivan Santica
Snježana Vuković
Povijest
Zoran Glavočić
Željka Jakubec
Ivan Lučić
Geografija
Maja Horvat
Marijeta Mandić
Ivan Marinović
Mara Stričević
Mihaela Šimić
Matematika
Ivana Fundurulić
Amelia Vidov
Goran Vranić
Fizika

Janja Aničić Dukić
Ivana Blagović

Adriana Ivandić
Anja Nikolić (zamjena za Adrianu Ivandić)

Kemija

Janja Aničić Dukić
Katarina Medić

Adrianu Ivandić
Bojana Davda Sirovina

Biologija
Smiljana Perić Informatika
Ivana Peršić
Mirna Radojičić
Nenad Šunić
Tjelesna i zdravstvena kultura
Marija Zavacki Vjeronauk
Leo Juko
Ivana Plazonić
Marina Vitković
Etika
Ivana Slunjski Ivanković Psihologija
Marina Vitković Logika
Irena Ihas Jurić
Ivana Plazonić
Sociologija
Marina Vitković Filozofija

Ivana Plazonić

Irena Ihas Jurić

Politika i gospodarstvo