Raspored sati


Raspored za popodnevni turnus dobije se tako da 7. sat jutarnjeg turnusa postaje 1. sat popodnevnog, 6. sat jutarnjeg postaje 2. sat popodnevnog, 5.jutarnjeg sat postaje 3. popodnevnog , 4. je uvijek isti, 3. sat postaje 5., 2. postaje 6, a 1.sat postaje 7. sat.

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred