Njemačka jezična diploma - Deutsches Sprachdiplom


Njemačka jezična diploma je ispit znanja iz njemačkog jezika za učenike u inozemstvu. Diploma drugog stupnja je dokaz znanja njemačkog jezika za studij na nekom od njemačkih sveučilista. Svake godine ovaj ispit polaže preko 14 000 učenika širom svijeta u više od 50 zemalja.

 

Zašto upravo DSD II?

 • U Njemačkoj, kao i na mnogim fakultetima u Austriji i Švicarskoj njemačka jezična diploma služi kao dokaz poznavanja jezika potreban za upis na fakultet
 • U Hrvatskoj njemačka jezična diploma priznaje se na odsjecima za germanistiku u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Zadru te na pedagoškim akademijama u Zagrebu i Čakovcu kao dokaz znanja jezika. Kandidati na razredbenim ispitima na navedenim fakultetima imaju različite pogodnosti

 • Njemačka jezična diploma je njemački državni ispit koji obuhvaća poznavanje jezika na nivou C1 europskog referencijalnog okvira. Položeni ispit za njemačku jezičnu diplomu dokaz je jezične kompetencije u područjima: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje, te stoga služi kao dokaz odličnog poznavanja njemačkog jezika

 • Priprema za njemačku jezičnu diplomu provodi se od 1. do 4. razreda gimnazije/srednje škole u okviru fakultativne nastave Njemački jezik – Nastava za njemačku jezičnu diplomu. Nastava kao i sam ispit su besplatni.

 • Mnoge inozemne tvrtke s predstavništvima u Hrvatskoj dolaze s njemačkog govornog područja

 • Najveći postotak stranih turista koji dolaze u Hrvatsku čine državljani Njemačke i Austrije

 • Njemački je materinji jezik najvećem broju stanovnika Europske Unije

 • U znanosti je njemački jezik po važnosti drugi jezik u cijelom svijetu

 • Njemački je jezik Goethea, Kanta, Heinea, Brechta, Grassa i Jelinekove

Razmjene učenika i jezični kampovi

Neke hrvatske DSD – škole ostvarile su razmjenu učenika s njemačkim školama, odnosno sa školama u inozemstvu na kojima se provode programi za njemačku jezičnu diplomu. Nastoje se uključiti svi polaznici u programe razmjene učenika.

Kao dodatnu podršku jezičnom radu organiziraju se projektni i jezični kampovi – do sada više puta u Zadru.

Kako izgleda ispit?

DSD ispit se polaže pismeno i usmeno.

Pismeni dio traje dva dana i sastoji se od:

 • samostalnog sastavljanja teksta
 • razumijevanja pročitanog i odslušanog teksta
 • provjere znanja gramatike i rječnika.

U usmenom dijelu učenici se ispituju pojedinačno po 20 minuta.

Temelji ispitnog razgovora su:

 • jedan nepoznati tekst
 • projektna tema koju je učenik pripremio

Ispit za DSD je službeni njemački ispit, stoga je predsjednik ispitne komisije uvijek profesor iz Njemačke, a pismeni radovi se ocjenjuju u Njemačkoj.

Razlika DSD od drugih jezičnih ispita?

Za razliku od drugih ispita, DSD se polaže na kraju gimnazije. Priprema za ispit je sastavni dio školske nastave njemačkog jezika. DSD, osim toga, nije vezan za određeni predmet i valjanost mu vremenski nije ograničena.

Učenje na drugi način

 • rad u grupama
 • projektna nastava
 • snimanje filmova
 • istraživanje
 • provođenje intervjua
 • prezentacije rezultata