Duplikati i prijepisi svjedodžbi

Upute za izdavanje duplikata ili prijepisa:

1.) Obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe može se preuzeti putem poveznice Zahtjev

2.) Obrazac za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe potrebno je ispuniti te uredno popunjen obrazac sa svim potrebnim podacima i vlastoručno potpisan predati na rješavanje na dva načina:

- osobno u tajništvu/ učeničkoj referadi II. gimnazije, uredovno radno vrijeme za stranke od 12.00 -14.00 sati ili

- putem elektroničke pošte:  2.gimnazija-zagreb@zg.t-com.hr

Za eventualna dodatna pojašnjenja možete se obratiti administratorici u tajništvu/ učeničkoj referadi, na broj telefona: 01/4611834.

3.) U slučaju izdavanja duplikata svjedodžbe, a prije izdavanja duplikata, potrebno je u Narodnim novinama oglasiti poništavanje svjedodžbe za koju se izrađuje duplikat.


Napomene:

1.) Škola ne izdaje duplikate potvrda i svjedodžbi o državnoj maturi, za iste se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

2.) Matične knjige učenika koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u školama pravnim prednicima II. gimnazije (Gimnazija „Braća Ribar“ – 1965. – 1973. godine, Obrazovni centar za kulturu i umjetnost RJ „Braća Ribar“ (matura) – 1980. - 1984. godine, Obrazovni centar za kulturu i umjetnost – 1977. – 1985. godine, Centar za kulturu i umjetnost – 1985. – 1991. godine) nalaze se u Državnom arhivu u Zagrebu, Opatička 29. te obavješćujemo bivše učenike ovih škola da se za prijepise svjedodžbi koji se izdaju na osnovi podataka iz matičnih knjiga obrate Državnom arhivu  u Zagrebu, Opatička 29.