Financije i nabava

e-narudzbenice@druga.hr

Financijski izvještaj 1.-6.2022. godina
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.-06.2022. godine
Izvršenje II. gimnazije - 2021. godina
Odluka o raspodjeli rezultata - 2021. godina
Financijski izvještaj za II. gimnaziju za 2021. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za II. gimnaziju za 2021. godinu
Referentna stranica financijskog izvještaja II. gimnazije za 2021. godinu
Potvrda Fine o preuzimanju financijskog izvještaja - 2021. godina
Odluka o donošenju financijskog plana za 2022.godinu.pdf
Rebalans financijskog plana za 2021.godinu s obrazloženjem
Financijski plan 2022. -2024, godine s obrazloženjem
Plan nabave za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata - 2020. godina - II. gimnazija
Rebalans plana nabave - 2021. godina
Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Rebalans plana nabave za 2020. godinu
Odluka o donošenju Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Plan rashoda i izdataka 2020. – 2022.
Obrazloženje financijskog plana 2020. – 2022.
Opći dio 2020. – 2022.
Plan prihoda i primitaka 2020. – 2022.
Izvršenje rebalansa financijskog plana za 2019. godinu - opći dio
Izvršenje rebalansa financijskog plana za 2019. godinu - prihodi
Izvršenje rebalansa financijskog plana za 2019. godinu - rashodi
Financijski izvještaj za 2019.godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019.godinu
Potvrda Fine
Referentna stranica za financijski izvještaj za 2019.godinu
Odluka o utvrđivanju Godišnjeg obračuna za 2019. godinu
Rebalans rashoda 2019.
Rebalans financijskog plana 2019.
Obrazloženje rebalansa financijskog plana 2019.
Rebalans prihoda 2019.
Plan nabave 2020.
Rebalans plana nabave 2019.
Financijski plan 2019-2020-2021-opći dio
Financijski plan 2019-2020-2021-prihodi
Financijski plan 2019-2020-201-rashodi
Financijski plan 2019-2020-201-obrazloženje
Izvršenje financijskog plana za 2018.g
Referentne stranice Fine za 2018. godinu
Potvrda Fine za 2018. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj za 2018.godinu
Odluka o utvrđivanju Godišnjeg obračuna za 2018. godinu
Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi za 2022.
Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi za 2021.
Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi za 2020.
Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi za 2019.
Plan nabave 2019.
Bilješke uz obračun 2017.
Obračun 2017.
Plan nabave za 2018.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.
Plan nabave za 2017.