Talijanski jezik - fakultativna nastava


Na početku školske godine učenicima su ponuđene dvije grupe fakultativne nastave iz talijanskog jezika. Jedna grupa je za učenike koji su već učili talijanski bilo u osnovnoj školi, bilo u školi stranih jezika te žele proširiti svoj vokabular i nadograditi već stečeno znanje iz gramatike.

Druga grupa je za početnike koji ne uče talijanski u redovnoj nastavi, a budući da oni već dvije godine pohađaju fakultativnu nastavu, njima su se pridružili i oni učenici koji uče talijanski u redovnoj nastavi, ali žele ponoviti gradivo.

Na fakultativnoj nastavi poseban je naglasak na konverzaciji i na obradi elemenata iz talijanske kulture i civilizacije. Tako barem jednom godišnje odlazimo u kazalište gledati predstavu nekog talijanskog autora, u školi gledamo talijanske filmove i slušamo talijansku glazbu te obrađujemo sadržaje vezane uz talijansku geografiju i svakodnevni život Talijana.

Nastavu vodi prof. Danijela Filipović Bojanić.