Obilježavanje međunarodnog fair play dana 07.09.2020.


7.9.2020.

Hrvatski fair play odbor i Hrvatski olimpijski odbor u suradnji s MZO, AZOO, HŠSS poziva sve profesore i učenike na promociju sportske kulture u fair play vrijednosti ne samo u sportu već i u svakodnevnom životu. Druga gimnazija se odazvala ovom pozivu te obilježava  međunarodni fair play dan u našoj školi.
https://www.skolski-sport.hr/sites/default/files/fair-play/FAIR-PLAY-DAN-POSTER.pdf  
Aktiv tzk-a

7.9.2020.