Radna tijela


Zaključak Školskog odbora od 04.05.2020.
Odluka o obavljanju rada na daljinu od 19.03.2020.
Zaključak Školskog odbora od 27.02.2020.
Odluka o izmjenama Godišnjeg plana i programa rada škole za šk.god. 2019./20.
Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti
Zaključak Školskog odbora od 30.01.2020.
Zaključak Školskog odbora od 16.12.2019.
Zaključak Školskog odbora od 29.10.2019.
Zaključak Školskog odbora od 03.10.2019.
Statut II. gimnazije od 04.04.2019.
Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi IK tehnologije
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u II.gimnaziji
Procedura provjere vjerodostojnosti javnih isprava
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura o izdavanju i obračunu putnih naloga
Procedura stvaranja ugovornih obveza 08.05.2019.
Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja po računima 08.05.2019.
Zaključak sjednice Školskog odbora od 08.05.2019.
Zaključak sjednice Školskog odbora od 04.04.2019.
Zaključak sjednice Školskog odbora od 28.02.2019.
Zaključak sjednice Školskog odbora od 30.01.2019.
Zaključak sjednice Školskog odbora od 19.12.2018.
Zaključci sjednice Školskog odbora od 29.10.2018.
Zaključci sjednice Školskog odbora od 27.09.2018.
Zaključci sjednice Školskog odbora od 09.03.2018.
Zaključci sjednice Školskog odbora od 26.01.2018.
Zaključci sjednice Školskog odbora od 13.11.2017.
Zaključci sjednice Školskog odbora od 29.09.2017.
Zaključci sjednice Školskog odbora od 14.09.2017.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Odluka o imenovanju Povjerenika za otpad
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Pravilnik o kućnom redu II. gimnazije