Brojevni sustavi - pretvorbe u dekadski brojevni sustav


13.6.2021.

A.1.4 Učenik analizira ulogu binarnoga i heksadekadskoga brojevnog sustava u prezentaciji digitalnoga prikaza različitih tipova podataka.

Brojevni sustavi (način zapisivanja brojeva i njihovo tumačenje):

- nepozicijski (rimski) – značenje pojedine znamenke ne ovisi o njezinu položaju u zapisanom broju

- pozicijski (binarni,...,dekadski..) – položaj znamenke određuje njezinu vrijednost

U današnjim računalima upotrebljava se binarni brojevni sustav s najmanjom mogućom bazom 2.


Dekadski brojevni sustav: (baza 10; znamenke: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Vrijednost broja može se zapisati :

3 2 1 0 – težine (težinski faktor) – potencije baze

275310 = 2×103 + 7×102 + 5×101 +3×100 =2×1000 +7×100 +5×10 +3×1= 2000 +  700 + 50 + 5


Binarni brojevni sustav (baza 2; znamenke: 0,1) - pretvorba u dekadski:

543210 - težinski faktori

1101012=1*25+1*24+0*23+1*22+0*21+1*20=32+16+0+4+0+1=5310


Heksadekadski brojevni sustav (baza 16; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) – pretvorba u dekadski :
(
vrijednost znamenaka: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15):

3 2 1 0 - težinski faktori

1 0 5 F16=1*163+0*162+5*161+15*160=4096+0+80+15=419110

Smiljana Perić, prof. savjetnik

13.6.2021.

Dnevne obavijesti


Križanićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

01/46-11-834